** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 24 February 2018

பப்ளிக் லிமிடெட் நிறுவனம் என்றால் என்ன?

ஒரு நிறுவனம் நீண்ட கால முதலீட்டிற்காக பணத்தைத் திரட்டுவதற்காகப் பயன்படுத்தும் முறைகளில் ஒன்று பங்கு விற்பனை. பங்கு என்பது ஒரு நிறுவனத்தின் முதலீட்டில் ஒரு பகுதியாகும். இதை ஆங்கிலத்தில் share, stock, equity என்று கூறுவர்.
ஒரு வியாபாரத்திற்கு வேண்டிய முதலீட்டை ஒருவரே போட்டு ஆரம்பித்தால் அது sole proprietorship நிறுவனம், அல்லது ஒருசிலர் சேர்ந்து முதல் போட்டு ஒரு நிறுவனத்தை ஆரம்பித்தால் அது Partnership நிறுவனம்.
ஒரு sole proprietorship/Partnership நிறுவனத்தை firm என்ற பொதுப் பெயராலும் அழைப்பர். இந்த firm-ல் முதலீடு செய்தவரும் நிறுவனத்தை மேலாண்மை செய்து நடத்துபவரும் ஒருவரே அல்லது ஒரு சிலரே. இதில் நிறுவனத்திற்கும், முதலீட்டாளருக்கும் எவ்வித வேறுபாடும் கிடையாது.
ஒரு நிறுவனம் பலரிடமிருந்து பங்குகளைத் திரட்டி முதலீடு செய்து வியாபாரம் செய்யும் போது அதனை joint stock நிறுவனம், public limited நிறுவனம் என்பர்.
இதில் முதலீடு செய்தவர்கள் வேறாகவும், நிறுவனத்தை நடத்துபவர்கள் வேறாகவும் இருப்பார்கள். நிறுவனத்தை ஒரு Board of Directors மூலமாக நடத்தி, நிறுவனத்தின் வளர்ச்சி பற்றி வருடாந்திர பங்குதாரர்கள் கூட்டத்தில் விளக்குவார்கள்.
நிறுவனத்தில் ஏற்படும் பிரச்சினைகளுக்கு Board of Directors மட்டுமே காரணமாவார்கள், பங்குதாரர்கள் பொறுப்பாகமாட்டர்கள். மேலும் நிறுவனத்தில் ஏற்படும் லாபமும், நஷ்டமும் பங்குதாரர்களின் பங்கு அளவைப் பொறுத்து பிரித்துக்கொடுக்கப்படும். இந்நிறுவனங்களில் பலர் கூட்டாக பங்கு வைத்துள்ளதால் joint stock நிறுவனம் என்றும், பங்குதாரர்களின் பொறுப்பு ஒரு வரையறைக்குள் இருப்பதால் public limited (liability) நிறுவனம் என்றும் அழைக்கப்படுகிறது.

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 175000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842799622 ஏட் செய்யவும்.

Sunday, 18 February 2018

FRIDAY MCX PROFIT 1000
தொடரும் வெற்றி...வளரும் முதலீடு....
கிருஷ்ணராஜ்.....
விழுப்புரத்திலிருந்து நம்மிடம் பங்கு பரிந்துரைகளை பெற்று வரும் நண்பரின் பாராட்டுக்கள்....
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622
16/02/2018 MCX PERFORMANCE...
SELL ZINC 230.60 TGT 228 SL 231.60
ZINC SL HIT
230.60 - 231.60 = 1 RS LOSS.
1 LOT LOSS 5000
BUY ZINC 231.40 TGT 234 SL 229
ZINC 230.85 EXIT.
231.40 - 230.85 = 55 RS LOSS
1 LOT LOSS 2750.
BUY ALUMINIUM 140.15 TGT 142 SL 139.
ALUMINIUM BOOK 142 (  HIGH 142.10 )
142 -140.15 = 1.85 RS PROFIT.
1 LOT PROFIT 8750.
8750 - 5000 -2750 = 1000 RS PROFIT.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 175000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842799622 ஏட் செய்யவும்.No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
Image may contain: text
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

Thursday, 15 February 2018

TODAY MCX PROFIT 8750
தொடரும் வெற்றி...வளரும் முதலீடு....
கிருஷ்ணராஜ்.....
விழுப்புரத்திலிருந்து நம்மிடம் பங்கு பரிந்துரைகளை பெற்று வரும் நண்பரின் பாராட்டுக்கள்....
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622
15/02/2018 MCX PERFORMANCE...
SELL ZINC 228.75 TGT 227 SL 231
ZINC BOOK 227 ( HIGH 226.80 )
228.75 - 217 = 1.75 RS PROFIT
1 LOT PROFIT 8750
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 173000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842799622 ஏட் செய்யவும்.
Image may contain: Prakash Arumugam
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
Image may contain: text
No automatic alt text available.