** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 24 September 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 942
மருந்தென வேண்டாவாம் யாக்கைக்கு அருந்தியது 
அற்றது போற்றி உணின்.
 உரை: 
உண்ட உணவு செரிப்பதற்கான கால இடைவெளி தந்து, உணவு அருந்துகிறவர்களின் உடலுக்கு வேறு மருந்தே தேவையில்லை.
Translation: 
No need of medicine to heal your body's pain, 
If, what you ate before digested well, you eat again.
Explanation: 
No medicine is necessary for him who eats after assuring (himself) that what he has (already) eaten has been digested.