** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 24 December 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 1028
குடிசெய்வார்க் கில்லை பருவம் மடிசெய்து 
மானங் கருதக் கெடும்.
 உரை:
தன்மீது நடத்தப்படும் இழிவான தாக்குதலைக் கண்டு கலங்கினாலோ, பணியாற்றக் காலம் வரட்டும் என்று சோர்வுடன் தயக்கம் காட்டினாலோ குடிமக்களின் நலன் சீர்குலைத்துவிடும்.
Translation:
Wait for no season, when you would your house uprear; 
'Twill perish, if you wait supine, or hold your honour dear.
Explanation:
As a family suffers by (one's) indolence and false dignity there is to be so season (good or bad) to those who strive to raise their family.

 No automatic alt text available.