** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Friday, 2 January 2015

TODAY OUR PROFIT 3000 
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய லாபம் 3000
இனியும் காலதாமதம் செய்யாமல் நம்முடன் இணைந்து லாபமடைய அன்புடன் அழைக்கிறோம்.
பங்குவர்த்தகத்தில் உங்களுக்கு உதவ நாங்கள் இருக்கும்போது ஏன் நீங்கள் கவலைபடவேண்டும்.
.http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/
எங்களது சேவைகளை பெற அழைக்கவும்.
9842746626,9842799622,9942792444.
எங்களது சேவைகள்..
1.டீமேட்,டிரேடிங் மற்றும் கம்மாடிடி அக்கவுண்ட்.
2.புதியவர்களுக்கு பங்குசந்தையை பற்றிய அறிமுகம்.
3.தினவணிகத்தில் வெற்றிபெற பயிற்சிவகுப்பு.
4.பை,செல் சாப்ட்வேர்.
5.வர்த்தக பரிந்துரைகள்.
6.ஆமிபுரோக்கர் டேடா.
7.இலவச ஆலோசனை,வேறு புரொக்கிங்கில் இருப்பவர்களுக்கும் ஆலோசனை.


கம்மாடிட்டி இல் CRUDEOIL MINI அடுத்தவாரம் வர உள்ளது என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக்கொள்கிறேன்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/

2/1/2015.. வெள்ளி..நிப்டி நிலைகள்...
நேற்றைய நமது நிப்டி காலையில் ஆரம்பமாகும்போது இற்க்கத்தில் ஓப்பன் ஆகி மாலையில் உயர்வில் முடிந்தது.
இறுதியில் 2 புள்ளிகள் உயர்வுடன் 8284 என்னும் புள்ளியில் நிலைகொண்டது.
8300 என்னும் தடை நிலையை தாண்டினால் 8366 என்னும் நிலையை இன்று அடையும் இல்லையெனில் 8222 தாங்கு நிலையில் நிற்க்கும்.
ஆசிய சந்தைகள் சிறிய உயர்வில் வர்த்தகமாகிறது.
நிப்டி ரெசிஷ்டென்ஷ்   8303,8322,8366
நிப்டி சப்போர்ட்               8255,8222,8188
இனியும் காலதாமதம் செய்யாமல் நம்முடன் இணைந்து லாபமடைய அன்புடன் அழைக்கிறோம்.
பங்குவர்த்தகத்தில் உங்களுக்கு உதவ நாங்கள் இருக்கும்போது ஏன் நீங்கள் கவலைபடவேண்டும்.
எங்களது சேவைகளை பெற அழைக்கவும்.
9842746626,9842799622,9942792444.
எங்களது சேவைகள்..
1.டீமேட்,டிரேடிங் மற்றும் கம்மாடிடி அக்கவுண்ட்.
2.புதியவர்களுக்கு பங்குசந்தையை பற்றிய அறிமுகம்.
3.தினவணிகத்தில் வெற்றிபெற பயிற்சிவகுப்பு.
4.பை,செல் சாப்ட்வேர்.
5.வர்த்தக பரிந்துரைகள்.
6.ஆமிபுரோக்கர் டேடா.
7.இலவச ஆலோசனை,வேறு புரொக்கிங்கில் இருப்பவர்களுக்கும் ஆலோசனை.
நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 325: 
நிலைஅஞ்சி நீத்தாருள் எல்லாம் கொலைஅஞ்சிக் 
கொல்லாமை சூழ்வான் தலை.
 உரை: 
உலகியல் நிலையை வெறுத்துத் துறவு பூண்டவர் எல்லோரையும்விடக் கொலையை வெறுத்துக் கொல்லாமையைக் கடைப்பிடிப்பவரே சிறந்தவராவார்.
Translation: 
Of those who 'being' dread, and all renounce, the chief are they, 
Who dreading crime of slaughter, study nought to slay.
Explanation: 
Of all those who, fearing the permanence of earthly births, have abandoned desire, he is the chief who, fearing (the guilt of) murder, considers how he may avoid the destruction of life.