** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 9 September 2017

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
எந்த ஓரு செயலையும் பிறகு செய்யலாம் என நேரத்தை தள்ளிப்போடாதே,.. நீ தள்ளிப்போடுவது உன் வேலையை அல்ல, உன் "வெற்றி"யை.....
http://panguvarthagaulagam.blogspot.com/
குறள் 1258
பன்மாயக் கள்வன் பணிமொழி அன்றோநம் 
பெண்மை உடைக்கும் படை.
 உரை: 
நம்முடைய பெண்மை எனும் உறுதியை உடைக்கும் படைக்கலனாக இருப்பது, பல மாயங்களில் வல்ல கள்வராம் காதலரின் பணிவான பாகுமொழியன்றோ?.
Translation: 
The words of that deceiver, versed in every wily art, 
Are instruments that break through every guard of woman's heart!.
Explanation: 
Are not the enticing words of my trick-abounding roguish lover the weapon that breaks away my feminine firmness?.

Image may contain: nature and text