** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 24 January 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 345: 
மற்றும் தொடர்ப்பாடு எவன்கொல் பிறப்பறுக்கல் 
உற்றார்க்கு உடம்பும் மிகை.
 உரை: 

பிறந்ததால் ஏற்படும் துன்பத்தைப் போக்க முயல்கின்ற துறவிகளுக்கு அவர்களின் உடம்பே மிகையான ஒன்றாக இருக்கும்போது, அதற்கு மேலும் வேறு தொடர்பு எதற்காக?.
Translation: 
To those who sev'rance seek from being's varied strife, 
Flesh is burthen sore; what then other bonds of life?.
Explanation: 
What means the addition of other things those who are attempting to cut off (future) births, when even their body is too much (for them).