** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 2 April 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
உன் மனம்,பார்வை,செயல் மூன்றைமே
செயலில் காட்டினால் வெற்றி நிச்சயம்...!!!
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 768
அடல்தகையும் ஆற்றலும் இல்லெனினும் தானை 
படைத்தகையால் பாடு பெறும்.
 உரை:
போர் புரியும் வீரம், எதிர்த்து நிற்கும் வல்லமை ஆகிய இரண்டையும் விட ஒரு படையின் அணிவகுப்புத் தோற்றம் சிறப்புடையதாக அமைய வேண்டும்.
Translation:
Though not in war offensive or defensive skilled; 
An army gains applause when well equipped and drilled.
Explanation:
Though destitute of courage to fight and strength (to endure), an army may yet gain renown by the splendour of its appearance.