** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 18 April 2015

 சிந்திக்க........
மனிதர்களாகிய நமக்கும் பல விதங்களில் சோதனைகளும் துன்பங்களும் வந்து சேரலாம்.அதையே நினைத்து உழன்று கொண்டிராமல் அதை எல்லாம் உதறித் தள்ளி விட்டு மீண்டு வர முயற்சி செய்வதே புத்திசாலித்தனம்.
நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 426.
எவ்வ துறைவது உலகம் உலகத்தோடு 
அவ்வ துறைவ தறிவு.
 உரை:
உயர்ந்தோர் வழியில் உலகம் எவ்வாறு நடைபெறுகின்றதோ அதற்கேற்ப நடந்து கொள்வதே அறிவாகும்.
Translation:
As dwells the world, so with the world to dwell 
In harmony- this is to wisely live and well.
Explanation:
To live as the world lives, is wisdom.