** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Monday, 31 October 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 978
பணியுமாம் என்றும் பெருமை சிறுமை 
அணியுமாம் தன்னை வியந்து.
 உரை:
பண்புடைய பெரியோர் எல்லோரிடமும் எப்பொழுதும் பணிவுடன் பழகுவார்கள்; பண்பு இல்லாத சிறியோர், தம்மைத் தாமே புகழ்ந்து கொண்டு இறுமாந்து கிடப்பார்கள்.
Translation:
Greatness humbly bends, but littleness always 
Spreads out its plumes, and loads itself with praise.
Explanation:
The great will always humble himself; but the mean will exalt himself in self-admiration.