** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 19 February 2017

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 1079
உடுப்பதூஉம் உண்பதூஉம் காணின் பிறர்மேல் 
வடுக்காண வற்றாகும் கீழ்.
 உரை: 
ஒருவர் உடுப்பதையும் உண்பதையும் கண்டுகூட பெறாமைப்படுகிற கயவன், அவர்மீது வேண்டுமென்றே குற்றம் கூறுவதில் வல்லவனாக இருப்பான்.
Translation: 
If neighbours clothed and fed he see, the base 
Is mighty man some hidden fault to trace?.
Explanation: 
The base will bring an evil (accusation) against others, as soon as he sees them (enjoying) good food and clothing.

No automatic alt text available.