** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 11 July 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 508
தேரான் பிறனைத் தெளிந்தான் வழிமுறை 
தீரா இடும்பை தரும்.
 உரை:
ஆராய்ந்து பார்க்காமல் ஒருவரைத் துணையாகத் தேர்வு செய்து, அமர்த்திக் கொண்டால் அவரால் வருங்காலத் தலைமுறையினர்க்கும் நீங்காத துன்பம் விளையும்.
Translation:
Who trusts an untried stranger, brings disgrace, 
Remediless, on all his race.
Explanation:
Sorrow that will not leave even his posterity will come upon him chooses a stranger whose character he has not known.