** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 15 August 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 542
வானோக்கி வாழும் உலகெல்லாம் மன்னவன் 
கோல்நோக்கி வாழுங் குடி.
 உரை:
உலகில் உள்ள உயிர்கள் வாழ்வதற்கு மழை தேவைப்படுவது போல ஒரு நாட்டின் குடிமக்கள் வாழ்வதற்கு நல்லாட்சி தேவைப்படுகிறது.
Translation:
All earth looks up to heav'n whence raindrops fall; 
All subjects look to king that ruleth all.
Explanation:
When there is rain, the living creation thrives; and so when the king rules justly, his subjects thrive.