** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 21 November 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 638
அறிகொன்று அறியான் எனினும் உறுதி 
உழையிருந்தான் கூறல் கடன்.
 உரை:
சொன்னதையும் கேட்காமல், சொந்த அறிவும் இல்லாமல் இருப்போர்க்கு, அருகிலுள்ள அமைச்சர்கள்தான் துணிவோடு நல்ல யோசனைகளைக் கூற வேண்டும்.
Translation:
'Tis duty of the man in place aloud to say 
The very truth, though unwise king may cast his words away.
Explanation:
Although the king be utterly ignorant, it is the duty of the minister to give (him) sound advice.