** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 11 April 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 419.
நுணங்கிய கேள்விய ரல்லார் வணங்கிய 
வாயின ராதல் அரிது.
 உரை:
தெளிவான கேள்வியறிவு இல்லாதவர்கள், அடக்கமாகப் பேசும் அமைதியான பண்புடையவர்களாக இருக்க இயலாது.
Translation:
'Tis hard for mouth to utter gentle, modest word, 
When ears discourse of lore refined have never heard.
Explanation:
It is a rare thing to find modesty, a reverend mouth- with those who have not received choice instruction.