** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 31 March 2019

இந்த வார லாபம் 72700. ( கம்மாடிடி )

( 25/03/2019 to 29/03/2019 )
திங்கள் = +17800
செவ்வாய் = +4500
புதன் = + 32900
வியாழன் = -4500
வெள்ளி = + 22000

கம்மாடிடி சந்தையில் நாங்கள் வழங்கிய பரிந்துரைகள் 98 சதவீத லாபத்தை தந்துள்ளது.
வாட்ஸ் அப் எண் 9842746626
எங்களுடன் தொடர் வெற்றியில் இணைய அழைக்கவும் 9842746626.
எங்களது ஐந்து வருட லாபங்களை எங்களது வலைத்தளத்தில் தொடர்ந்து பதிவிட்டு வருகிறோம்...
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 210000 பார்வையாளர்கள் )
No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

Thursday, 21 March 2019

லாபம் 10900 ( MCX ) (15/03/2019 )

முதலீடு 100000.

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்
Saturday, 16 March 2019


இந்த வார லாபம் 64650. ( கம்மாடிடி )

( 11/03/2019 to 15/03/2019 )
திங்கள் = +12700
செவ்வாய் = - 150
புதன் = + 1800
வியாழன் = + 27000
வெள்ளி = + 23300

கம்மாடிடி சந்தையில் நாங்கள் வழங்கிய பரிந்துரைகள் 98 சதவீத லாபத்தை தந்துள்ளது.
வாட்ஸ் அப் எண் 9842746626
எங்களுடன் தொடர் வெற்றியில் இணைய அழைக்கவும் 9842746626.
எங்களது ஐந்து வருட லாபங்களை எங்களது வலைத்தளத்தில் தொடர்ந்து பதிவிட்டு வருகிறோம்...
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 210000 பார்வையாளர்கள் )No photo description available.


No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.


Monday, 11 March 2019
இந்த வார லாபம் 43300. ( கம்மாடிடி )
( 04/03/2019 to 08/03/2019 )
திங்கள் = +4600
செவ்வாய் = + 15800
புதன் = + 11000
வியாழன் = + 6900
வெள்ளி = + 5000
கம்மாடிடி சந்தையில் நாங்கள் வழங்கிய பரிந்துரைகள் 98 சதவீத லாபத்தை தந்துள்ளது.
வாட்ஸ் அப் எண் 9842746626
எங்களுடன் தொடர் வெற்றியில் இணைய அழைக்கவும் 9842746626.
எங்களது ஐந்து வருட லாபங்களை எங்களது வலைத்தளத்தில் தொடர்ந்து பதிவிட்டு வருகிறோம்...
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 210000 பார்வையாளர்கள் )


Image may contain: text

No photo description available.No photo description available.

No photo description available.

No photo description available.

Saturday, 2 March 2019

லாபம் 7950 ( MCX ) ( 01/03/2019 )

முதலீடு 100000.

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்


Friday, 1 March 2019

லாபம் 8600 ( MCX ) ( 28/02/2019 )

முதலீடு 100000.

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்


லாபம் 6600 ( MCX ) ( 26/02/2019 )

முதலீடு 100000.

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்