** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 6 December 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 653
ஒஓதல் வேண்டும் ஒளிமாழ்கும் செய்வினை 
ஆஅதும் என்னு மவர்.
 உரை:
மேன்மேலும் உயர்ந்திட வேண்டுமென விரும்புகின்றவர்கள், தம்முடைய செயல்களால் தமது புகழ் கெடாமல் கவனமாக இருந்திட வேண்டும்.
Translation:
Who tell themselves that nobler things shall yet be won 
All deeds that dim the light of glory must they shun.
Explanation:
Those who say, "we will become (better)" should avoid the performance of acts that would destroy (their fame).