** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Tuesday, 27 August 2019

கடந்த வார கமாடிடி பரிந்துரைகள்
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626

No photo description available.

Monday, 26 August 2019

லாபம் 2100 ( MCX ) ( 26/08/2019 )

முதலீடு 25000.

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்


Friday, 23 August 2019

லாபம் 3300 ( MCX ) ( 23/08/2019 )
முதலீடு 25000.
வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்


Thursday, 22 August 2019

லாபம் 2000 ( MCX ) ( 21/08/2019 )

முதலீடு 25000.

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்


22-Aug-2019Details
இன்று டிவிடெண்ட் வழங்கும் நிறுவனங்கள்..

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

Bonus
Britannia Industries Ltd
Dividends
Bharti Infratel Ltd
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd
Indostar Capital Finance Ltd
JK Lakshmi Cement Ltd
MOIL Ltd
Natco Pharma Ltd
Oil & Natural Gas Corpn Ltd
Steel Authority of India Ltd
Strides Pharma Science Ltd
Results
Gillette India Ltd

Wednesday, 21 August 2019

21-Aug-2019 Details

இன்று டிவிடெண்ட் வழங்கும் நிறுவனங்கள்..

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

21-Aug-2019Details
Dividends
Bharat Petroleum Corporation Ltd
eClerx Services Ltd
Granules India Ltd
Heritage Foods Ltd
Hexaware Technologies Ltd
Indian Oil Corporation Ltd
Results
Procter & Gamble Hygiene and Health Care Ltd

Tuesday, 13 August 2019

லாபம் 1800 ( MCX ) ( 13/08/2019 )

முதலீடு 25000.

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்


13-Aug-2019 Details

இன்று டிவிடெண்ட் வழங்கும் நிறுவனங்கள்..
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

13-Aug-2019Details
Dividends
Abbott India Ltd
Abbott India Ltd
NTPC Ltd
SRF Ltd
United Breweries Ltd
Results
3M India Ltd
Apollo Hospitals Enterprise Ltd
Ashoka Buildcon Ltd
Balmer Lawrie & Company Ltd
Bharat Forge Ltd
Blue Star Ltd
Bosch Ltd
Coal India Ltd
Dishman Carbogen Amcis Ltd
Dr Lal Pathlabs Ltd
EIH Ltd
Essel Propack Ltd
Fine Organic Industries Ltd
GIC Housing Finance Ltd
Glenmark Pharmaceuticals Ltd
Godrej Industries Ltd
Gujarat Narmada Valley Fertilizers & Chemicals Ltd
Hindustan Aeronautics Ltd
Info Edge (India) Ltd
Ipca Laboratories Ltd
J B Chemicals & Pharmaceuticals Ltd
Jai Corp Ltd
Manappuram Finance Ltd
National Aluminium Company Ltd
NMDC Ltd
Oil & Natural Gas Corpn Ltd
Power Finance Corporation Ltd
Rain Industries Ltd
Redington India Ltd
Reliance Infrastructure Ltd
Rites Ltd
Shilpa Medicare Ltd
Sun Pharmaceuticals Industries Ltd
Tamil Nadu Newsprint & Papers Ltd
Time Technoplast Ltd
TVS Srichakra Ltd
Uflex Ltd
Vardhman Textiles Ltd
WABCO India Ltd

Monday, 12 August 2019

லாபம் 2700 ( MCX ) ( 12/08/2019 )

முதலீடு 25000.

வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )

பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.

வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்


Thursday, 1 August 2019

லாபம் 1350 ( MCX ) ( 31/07/2019 )
முதலீடு 100000.
வாட்ஸ்ஆப் மூலம் பரிந்துரைகள் அனுப்பப்படும்
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 200000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842746626 ஏட் செய்யவும்