** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Tuesday, 22 July 2014

ஐரோப்பிய,அமெரிக்க சந்தைகள் 1 சதவீத ஏற்றத்தில் வர்த்தகமாகிறது..நாளை நமது சந்தையும் புதிய உச்சத்தை அடையும்.நாளை நமது சந்தை கேப் அப்பில் ஓப்பன் ஆகும்.கரடிகள் ஆட்டம் முடிந்தது.7810 க்கு மேல் நல்ல ஏற்றம் 
காணலாம்.
tomorrow, may be we scale 7820 or even 7850, but we have to be careful at higher levels.
My View for the Week remains Bullish - My target is around 7820 or even 7900 this week.

Category   Date                Buy Value   Sell Value     Net Value

FII/FPI      22- Jul-2014    3509.38       3097.35         412.03

DII            22-Jul-2014     1482.39       1423.16         59.23

 Nasdaq 1003,962.803,966.30+28.66+0.73%
 FTSE 1006,798.306,801.30+69.86+1.04%
 S&P 5001,985.401,986.60+11.77+0.60%
 CAC 404,370.304,373.30+65.56+1.52%
 Dow 3017,125.5017,133.50+73.77+0.43%
 DAX9,726.809,734.30+114.75+1.19%
 Hang Seng23,782.1123,803.17+394.97+1.69%
இப்ப இப்ப கம்மாடிடி டிரெடு செய்தது  லாபம்  4000..


நமது வர்த்தக பரிந்துரையின் மூலம் அடைந்த லாபம் 5700
வர்த்தகபரிந்துரை வேண்டுவோர் தொடர்புகொள்ள அழைக்கவும்
9842746626,9942792444.


நமது வர்த்தக பரிந்துரையின் மூலம் அடைந்த லாபம் 3000.
வர்த்தகபரிந்துரை வேண்டுவோர் தொடர்புகொள்ள அழைக்கவும்
9842746626,9942792444.

   அலெர்ட் ---  ஆசிய ,ஐரோப்பிய சந்தைகள் ஏற்றத்தில் வர்த்தகமாகிறது.
நமது நிப்டி 7800 நோக்கி வர்த்தகமாகிறது..  
 Dow 3017,051.7317,095.11-48.45-0.28%
 Nasdaq 1003,934.143,941.93-5.76-0.15%
 S&P 5001,973.631,976.93-4.59-0.23%
 FTSE 1006,755.806,761.30+27.36+0.41%
 CAC 404,329.904,330.20+25.16+0.58%
 DAX9,678.009,685.00+65.95+0.69%
 Hang Seng23,762.0023,784.00+374.86+1.60%
WE PROVIDE A TRAINNING PROGRAM IN SHAREMARKET & COMMODITY MARKET WITH ALL TECHNICAL ANALYSIS TO BUILD A KNOWLEDGE AND TO MAKE A REASONABLE PROFIT WITH OUT ANY RISK.

EASY TO LEARN
SIMPLE METHODS
GOOD PROFIT
EARN FROM HOME

OUR CONTACT NUMBERS 
9942746626,9942792444.
பார்திஏர்டெல் 10 சதவீதம் ஏற்றம் எதிர்பார்க்கிறேன்
நிப்டி---------22/7/2014.

நேற்று நாம் எதிர்பார்த்ததைபோல் 35 புள்ளிகள் ஏற்றத்தில் ஓப்பன் ஆகி 7715 ரெசிடென்சில் நின்று பிராபிட் புக்கிங் நடந்துள்ளது.
இன்றும் நமது சந்தை 10 புள்ளிகள் உயர்வாக ஓப்பன் ஆக வாய்ப்புள்ளது.
நேற்றைய ரெசிடன்ஷ்,சப்போர்ட் இன்றும் தொடர்கிறது.
7744   என்ற தரைகல்லை தாண்டினால் இரண்டு மாதங்களில் அடுத்து புதிய ஹைய் உண்டாக்கும்.இந்த  உயர்வுகள் நிப்டி 8222 என்ற புள்ளியை தொட வாய்ப்புள்ளது.
7744 கடக்க இயலாதபட்சத்தில் 7644 ஐ தொடும்.
இன்றைய வர்த்தகத்தில் வெற்றிபெற வாழ்த்துக்கள்.

ரெசிடன்ஷ்    7715,7744,7808
சப்போர்ட்      7660,7644,7600


FII Activity 21st July 2014 Summary
Cash Segment:
FII’s: + 161.17 Crores
DII’s: – 181.16 Crores
Derivative Segment:
Index Futures: + 294.99 Crores
Index Options: - 386.73 Crores
Stock Futures: + 410.13 Crores
Stock Options: – 45.35 Crores


 Dow 3017,051.7317,095.11-48.45-0.28%
 Nasdaq 1003,934.143,941.93-5.76-0.15%
 S&P 5001,973.631,976.93-4.59-0.23%
 FTSE 1006,728.446,753.42-21.01-0.31%
 CAC 404,304.744,336.79-30.57-0.71%
 DAX9,612.059,717.70-107.97-1.11%
 Hang Seng23,387.1423,498.35-67.65-0.29%