** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 5 February 2017

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 1067
இரப்பன் இரப்பாரை எல்லாம் இரப்பின் 
கரப்பார் இரவன்மின் என்று.
 உரை:
கையில் உள்ளதை மறைத்து இல்லை என்போரிடம் கையேந்த வேண்டாமென்று கையேந்துபவர்களையெல்லாம் கையேந்திக்கேட்டு கொள்கிறேன்.
Translation:
One thing I beg of beggars all, 'If beg ye may, 
Of those who hide their wealth, beg not, I pray'.
Explanation:
I beseech all beggars and say, "If you need to beg, never beg of those who give unwillingly".

Image may contain: text