** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Wednesday, 20 August 2014

20/8/2014   நிப்டி நிலைகள்....

 Dow 3016,919.5916,929.13+80.85+0.48%
 Nasdaq 1004,040.134,041.50+19.63+0.49%
 S&P 5001,981.601,982.57+9.86+0.50% 
          FTSE 1006,779.316,782.90+38.06+0.56% 
         CAC 404,254.454,258.83+23.80+0.56% 
         DAX9,334.289,350.27+88.95+0.96%
 Hang Seng25,100.0025,137.00-22.95-0.09%

தொடர்ச்சியாக நமது சந்தைகள் நேற்றும்  உயர்வில் முடிந்துள்ளது.
நேற்றைய அமெரிக்க சந்தைகள் நல்ல உயர்வில் முடிந்துள்ளன.
ஆசிய சந்தைகள் சிறிய ஏற்றத்தில் வ்ர்த்தகமாகிறது.
இன்று ஜப்பானின் தொழில்துறை உற்பத்தி குறீயீடு பற்றிய அறிவிப்புகள்
வெளியாகிறது.அதனை தொடர்ந்து நமது சந்தைகளில் மாற்றம் இருக்கும்.
அமெரிக்காவின் டொவ் ஜோன்ஷ் இன்று 17000 புள்ளிகளை தொடும்
என தெரிகிறது அதேபோல் நமது நிப்டியும் 8000 புள்ளிகளை தொடும்.
இன்றைய நிப்டி ரெசிடென்ஷ் 7933 தாண்டினால் 8000.

நிப்டி  சப்போர்ட் 7888,7855

நிப்டி ரெசிடென்ஷ்  7919,7933,7999.