** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 16 January 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 694
செவிச்சொல்லும் சேர்ந்த நகையும் அவித்தொழுகல் 
ஆன்ற பெரியா ரகத்து.
 உரை:
ஆற்றல் வாய்ந்த பெரியவர்கள் முன்னே, மற்றவர்கள் காதுக்குள் பேசுவதையும், அவர்களுடன் சேர்ந்து சிரிப்பதையும் தவிர்த்து, அடக்கமெனும் பண்பைக் காத்திடல் வேண்டும்.
Translation:
All whispered words and interchange of smiles repress, 
In presence of the men who kingly power possess.
Explanation:
While in the presence of the sovereign, ministers should neither whisper to nor smile at others.