** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Thursday, 24 March 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 759
செய்க பொருளைச் செறுநர் செருக்கறுக்கும் 
எஃகதனிற் கூரிய தில்.
 உரை:
பகைவரின் செருக்கை அழிக்கும் தகுதியான கருவி பொருளைத் தவிர வேறொன்றும் இல்லாததால் அதனைச் சேமிக்க வேண்டியுள்ளது.
Translation:
Make money! Foeman's insolence o'ergrown 
To lop away no keener steel is known.
Explanation:
Accumulate wealth; it will destroy the arrogance of (your) foes; there is no weapon sharper than it.