** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 31 December 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 1034
பலகுடை நீழலும் தங்குடைக்கீழ்க் காண்பர் 
அலகுடை நீழ லவர்.
 உரை:
பல அரசுகளின் நிழல்களைத் தமது குடைநிழலின் கீழ் கொண்டு வரும் வலிமை பெற்றவர்கள் உழவர்கள்.
Translation:
O'er many a land they 'll see their monarch reign, 
Whose fields are shaded by the waving grain.
Explanation:
The Patriotic farmers desire to bring all other states under the control of their own king.

 Image may contain: 1 person, food and text