** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 2 January 2016

1/1/2016... OUR CALLS PERFORMANCE....
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
AXISBANK           + 3.40 RS PROFIT 
LT                              + 12 RS PROFIT
ULTRATECCEM     + 37 RS PROFIT 
TATAMOTORS       + 6   RS PROFIT
LUPIN                       + 17 RS PROFIT
NIFTY 54 POINTS PROFIT ( 4000 PROFIT )
TATAMOTORS 400 CE +3.80 RS PROFIT (5500 PROFIT )
LUPIN 190 CE + 2.80 RS PROFIT ( 500 PROFIT )
இன்றும் நமது பரிந்துரைகள் அனைத்தும் இலக்கை அடைந்துள்ளது.....
தொடர்ச்சியான வெற்றிகள்...இணைவீர் இன்றே...........
இன்று நமது பரிந்துரைகள் பெற்று வர்த்தகம் செய்த உறுப்பினர்கள் அனைவரும்லாபத்தை அடைந்துள்ளனர்.........
உள்ளது உள்ளபடி......
OUR CALLS ROCKINGGGGGGGG
பங்குசந்தையில் வெற்றிபெற எங்களது வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய வர்த்தக பரிந்துரை. .
BUY AXISBANK 449.50 TGT 459 SL 446 ( MADE HIGH 452.90 )
BUY LT 1279 TGT 1290 SL 1270 ( MADE HIGH 1291 )
BUY ULTRATECCEM 2790 TGT 2840 SL 2765 ( MADE HIGH 2727 )
BUY TATAMOTORS 394 TGT 400 SL 390 ( MADE HIGH 403 )
BUY LUPIN 1842 TGT 1860 SL 1830 ( MADE HIGH 1859 )
TODAY OUR FO & OPTION CALLS .......
BUY NIFTY 7940 TGT 7999 SL 7920 ( MADE HIGH 7994 )
BUY TATAMOTORS 400 CE 12 TGT 16 SL 9 ( MADE HIGH 15.80 )
BUY LUPIN 1900 CE 30 TGT 40 SL 25 ( MADE HIGH 32.85 )
பங்குசந்தை மற்றும் கம்மாடிடியில் வெற்றி பெற அழைக்கவும் .
9842746626,9842799622.
நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 680
உறைசிறியார் உள்நடுங்கல் அஞ்சிக் குறைபெறின் 
கொள்வர் பெரியார்ப் பணிந்து.
உரை:
தம்மைவிட வலிமையானவர்களை எதிர்ப்பதற்குத் தம்முடன் இருப்பவர்களே அஞ்சும்போது தாம் எதிர்பார்க்கும் பலன் கிட்டுமானால் அவர்கள் வலியோரை வணங்கி ஏற்றுக் கொள்வார்கள்.
Translation:
The men of lesser realm, fearing the people's inward dread, 
Accepting granted terms, to mightier ruler bow the head.
Explanation:
Ministers of small states, afraid of their people being frightened, will yield to and acknowledge their superior foes, if the latter offer them a chance of reconciliation.