** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 18 March 2017

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 1105
வேட்ட பொழுதின் அவையவை போலுமே 
தோட்டார் கதுப்பினாள் தோள்.
 உரை: 
விருப்பமான பொருள் ஒன்று, விரும்பிய பொழுதெல்லாம் வந்து இன்பம் வழங்கினால் எப்படியிருக்குமோ அதைப் போலவே பூ முடித்த பூவையின் தோள்கள் இன்பம் வழங்குகின்றன.
Translation: 
In her embrace, whose locks with flowery wreaths are bound, 
Each varied form of joy the soul can wish is found.
Explanation: 
The shoulders of her whose locks are adorned with flowers delight me as if they were the very sweets I have desired (to get).

Image may contain: text