** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 21 May 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
உன் மனம்,பார்வை,செயல் மூன்றையுமே
செயலில் காட்டினால் வெற்றி நிச்சயம்...!!!
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 817
நகைவகைய ராகிய நட்பின் பகைவரால் 
பத்தடுத்த கோடி உறும்.
 உரை:
சிரித்துப் பேசி நடிப்பவர்களின் நட்பைக் காட்டிலும் பகைவர்களால் ஏற்படும் துன்பம் பத்துக்கோடி மடங்கு நன்மையானது என்று கருதப்படும்.
Translation:
From foes ten million fold a greater good you gain, 
Than friendship yields that's formed with laughers vain.
Explanation:
What comes from enemies is a hundred million times more profitable than what comes from the friendship of those who cause only laughter.