** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Friday, 24 February 2017

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 1084
கண்டார் உயிருண்ணும் தோற்றத்தால் பெண்டகைப் 
பேதைக்கு அமர்த்தன கண்.
 உரை: 
பெண்மையின் வார்ப்படமாகத் திகழுகிற இந்தப் பேதையின் கண்கள் மட்டும் உயிரைப் பறிப்பதுபோல் தோன்றுகின்றனவே! ஏனிந்த மாறுபாடு?.
Translation: 
In sweet simplicity, A woman's gracious form hath she; 
But yet those eyes, that drink my life, Are with the form at strife!.
Explanation: 
These eyes that seem to kill those who look at them are as it were in hostilities with this feminine simplicity.

No automatic alt text available.