** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 6 November 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 984
கொல்லா நலத்தது நோன்மை பிறர்தீமை 
சொல்லா நலத்தது சால்பு.
 உரை:
உயிரைக் கொல்லாத அறத்தை அடிப்படையாகக் கொண்டது நோன்பு. பிறர் செய்யும் தீமையைச் சுட்டிக் சொல்லாத பண்பைக் குறிப்பது சால்பு.
Translation:
The type of 'penitence' is virtuous good that nothing slays; 
To speak no ill of other men is perfect virtue's praise.
Explanation:
Penance consists in the goodness that kills not , and perfection in the goodness that tells not others' faults.