** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Friday, 14 April 2017

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 1131
காமம் உழந்து வருந்தினார்க்கு ஏமம் 
மடலல்லது இல்லை வலி.
 உரை: 
காதலால் துன்புறும் காளையொருவனுக்குப் பாதுகாப்பு முறையாக மடலூர்தலைத் தவிர, வலிமையான துணைவேறு எதுவுமில்லை.
Translation: 
To those who 've proved love's joy, and now afflicted mourn, 
Except the helpful 'horse of palm', no other strength remains.
Explanation: 
To those who after enjoyment of sexual pleasure suffer (for want of more), there is no help so efficient as the palmyra horse.