** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 11 October 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 598
உள்ளம் இலாதவர் எய்தார் உலகத்து 
வள்ளியம் என்னுஞ் செருக்கு.
 உரை:
அள்ளி வழங்கும் ஆர்வம் இல்லாத ஒருவர் தம்மை வள்ளல் எனப் பெருமைப்பட்டுக் கொள்ள வழியே இல்லை.
Translation:
The soulless man can never gain 
Th' ennobling sense of power with men.
Explanation:
Those who have no (greatness of) mind, will not acquire the joy of saying in the world, "we have excercised liaberality".