** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 12 March 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 747
முற்றியும் முற்றா தெறிந்தும் அறைப்படுத்தும்
பற்றற் கரிய தரண்
உரை: 
முற்றுகையிட்டும் முற்றுகையிடாமல் போர் செய்தும், வஞ்சனை செய்தும் எப்படியும் பகைவரால் கைப்பற்ற முடியாத அருமை உடையது அரண் ஆகும்.
Couplet 747 
A fort should be impregnable to foes who gird it round,
Or aim there darts from far, or mine beneath the ground
Explanation
A fort is that which cannot be captured by blockading, assaulting, or undermining it
Transliteration
Mutriyum Mutraa Therindhum Araippatuththum
Patrar Kariyadhu Aran