** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 26 July 2014

அமெரிக்க மற்றும் ஐரோப்பிய சந்தைகள் இறக்கத்தில் முடிவடைந்துள்ளது...திங்கள்  நமது தேசிய நிப்டி கேப் அப் டவுனாக ஓப்பன் ஆகலாம்..


 Nasdaq 1003,965.163,970.44-18.02-0.45%
 FTSE 1006,791.556,830.77-29.91-0.44%
 S&P 5001,978.341,984.60-9.64-0.48%
 CAC 404,330.554,395.38-80.10-1.82%
 Dow 3016,960.5717,082.33-123.23-0.72%
 DAX9,644.019,794.85-150.05-1.53%
 Hang Seng24,216.0124,247.20+74.51+0.31%