** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 21 February 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 370: 
ஆரா இயற்கை அவாநீப்பின் அந்நிலையே 
பேரா இயற்கை தரும்.
 உரை: 
இயல்பாகவே எழும் அடங்காத பேராசையை அகற்றி வாழும் நிலை, நீங்காத இன்பத்தை இயல்பாகவே தரக்கூடியதாகும்.
Translation: 
Drive from thy soul desire insatiate; 
Straight'way is gained the moveless blissful state.
Explanation: 
The removal of desire, whose nature it is never to be satisfied, will immediately confer a nature that can never be changed.