** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 29 May 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
உன் மனம்,பார்வை,செயல் மூன்றையுமே
செயலில் காட்டினால் வெற்றி நிச்சயம்...!!!
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 825
மனத்தின் அமையா தவரை எனைத்தொன்றும் 
சொல்லினால் தேறற்பாற்று அன்று.
 உரை:
மனம் வேறு செயல் வேறாக இருப்பவர்களின் வார்த்தைகளை நம்பி எந்தவொரு தெளிவான முடிவையும் எடுக்க இயலாது.
Translation:
When minds are not in unison, 'its never; just, 
In any words men speak to put your trust.
Explanation:
In nothing whatever is it proper to rely on the words of those who do not love with their heart.