** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Thursday, 5 October 2017

TODAY MCX PROFIT 5000.
தொடரும் வெற்றி...வளரும் முதலீடு....
பெலிக்ஸ் .........
திருச்சியிலிருந்து   நம்மிடம் பங்கு பரிந்துரைகளை பெற்று வரும் நண்பரின் பாராட்டுக்கள்....
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622
5/10/2017 MCX PERFORMANCE...
BUY COPPER 429.50 TGT 434.50 SL 425.50.
NICKEL HIGH 436
434.50 - 429.50 = 5 RS PROFIT
1 LOT PROFIT 5000
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 160000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842799622 ஏட் செய்யவும்...


No automatic alt text available.
TODAY MCX PROFIT 5000.
தொடரும் வெற்றி...வளரும் முதலீடு....
அருண்குமார் .........
திண்டுக்கல்லிருந்து   நம்மிடம் பங்கு பரிந்துரைகளை பெற்று வரும் நண்பரின் பாராட்டுக்கள்....
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622
5/10/2017 MCX PERFORMANCE...
BUY COPPER 429.50 TGT 434.50 SL 425.50.
NICKEL HIGH 436
434.50 - 429.50 = 5 RS PROFIT
1 LOT PROFIT 5000
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 160000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842799622 ஏட் செய்யவும்...


No automatic alt text available.


TODAY MCX PROFIT 5000.
தொடரும் வெற்றி...வளரும் முதலீடு....
கார்த்திக் .........
சேலத்திலிருந்து   நம்மிடம் பங்கு பரிந்துரைகளை பெற்று வரும் நண்பரின் பாராட்டுக்கள்....
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622
5/10/2017 MCX PERFORMANCE...
BUY COPPER 429.50 TGT 434.50 SL 425.50.
NICKEL HIGH 436
434.50 - 429.50 = 5 RS PROFIT
1 LOT PROFIT 5000
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 160000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842799622 ஏட் செய்யவும்...


No automatic alt text available.
TODAY MCX PROFIT 5000.
தொடரும் வெற்றி...வளரும் முதலீடு....
ஜெயேஷ் .......நாசிக்...
மகாராஷ்ட்ராவிலிருந்து   நம்மிடம் பங்கு பரிந்துரைகளை பெற்று வரும் நண்பரின் பாராட்டுக்கள்....
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622
5/10/2017 MCX PERFORMANCE...
BUY COPPER 429.50 TGT 434.50 SL 425.50.
NICKEL HIGH 436
434.50 - 429.50 = 5 RS PROFIT
1 LOT PROFIT 5000
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 160000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842799622 ஏட் செய்யவும்...


No automatic alt text available.
TODAY MCX PROFIT 5000.
தொடரும் வெற்றி...வளரும் முதலீடு....
சிவராஜன் .......
தாராபுரத்திலிருந்து   நம்மிடம் பங்கு பரிந்துரைகளை பெற்று வரும் நண்பரின் பாராட்டுக்கள்....
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622
5/10/2017 MCX PERFORMANCE...
BUY COPPER 429.50 TGT 434.50 SL 425.50.
NICKEL HIGH 436
434.50 - 429.50 = 5 RS PROFIT
1 LOT PROFIT 5000
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 160000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842799622 ஏட் செய்யவும்...

No automatic alt text available.
TODAY MCX PROFIT 5000
தொடரும் வெற்றி...வளரும் முதலீடு....
மோகன் .......
ஈரோட்டிலிருந்து  நம்மிடம் பங்கு பரிந்துரைகளை பெற்று வரும் நண்பரின் பாராட்டுக்கள்....
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622
5/10/2017 MCX PERFORMANCE...
BUY COPPER 429.50 TGT 434.50 SL 425.50.
NICKEL HIGH 436
434.50 - 429.50 = 5 RS PROFIT
1 LOT PROFIT 5000

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 160000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842799622 ஏட் செய்யவும்...


No automatic alt text available.

YESTERDAY MCX PROFIT 1800.
04/10/2017..MCX PERFORMANCE..
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 160000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842799622 ஏட் செய்யவும்.
Image may contain: phone

Image may contain: phone