** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 3 June 2017

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 1175
படலாற்றா பைதல் உழக்கும் கடலாற்றாக் 
காமநோய் செய்தஎன் கண்.
 உரை: 
கடல் கொள்ளாத அளவுக்குக் காதல் நோய் உருவாகக் காரணமாக இருந்த என் கண்கள், இப்போது தூங்க முடியாமல் துன்பத்தால் வாடுகின்றன.
Translation: 
The eye that wrought me more than sea could hold of woes, 
Is suffering pangs that banish all repose.
Explanation: 
Mine eyes have caused me a lust that is greater than the sea and (they themselves) endure the torture of sleeplessness.

No automatic alt text available.