** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 16 April 2017

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 1133
நாணொடு நல்லாண்மை பண்டுடையேன் இன்றுடையேன் 
காமுற்றார் ஏறும் மடல்.
 உரை: 
நல்ல ஆண்மையும், நாண உணர்வையும் முன்பு கொண்டிருந்த நான், இன்று அவற்றை மறந்து, காதலுக்காக மடலூர்வதை மேற்கொண்டுள்ளேன்.
Translation: 
I once retained reserve and seemly manliness; 
To-day I nought possess but lovers' 'horse of palm'.
Explanation: 
Modesty and manliness were once my own; now, my own is the palmyra horse that is ridden by the lustful.

Image may contain: text