** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Tuesday, 20 October 2015

வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
இன்றும் நமது பரிந்துரைகள் அனைத்தும் இலக்கை அடைந்துள்ளது.....
தொடர்ச்சியான வெற்றிகள்...இணைவீர் இன்றே...........
இன்று நமது பரிந்துரைகள் பெற்று வர்த்தகம் செய்த உறுப்பினர்கள் அனைவரும்லாபத்தை அடைந்துள்ளனர்.........
உள்ளது உள்ளபடி......
OUR CALLS ROCKINGGGGGGGG
பங்குசந்தையில் வெற்றிபெற எங்களது வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய வர்த்தக பரிந்துரை. .
BUY AXISBANK 507 TGT 518 SL 498 ( MADE HIGH 513.30 )
BUY TECHM 542 TGT 550 SL 534  ( MADE HIGH 550.30 )
BUY TCS 2500 TGT 2540 SL 2480 ( MADE HIGH 2530 )
BUY POWERGRID 134 TGT 137 SL 132 ( MADE HIGH 137.10 )

TODAY OUR FO & OPTION CALLS .......
NO CALLS
பங்குசந்தை மற்றும் கம்மாடிடியில் வெற்றி பெற அழைக்கவும் .
9842746626,9842799622.