** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 15 February 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 364: 
தூஉய்மை என்பது அவாவின்மை மற்றது 
வாஅய்மை வேண்ட வரும்.
 உரை: 
தூய்மை என்பது பேராசையற்ற தன்மையாகும். அத்தூய்மை வாய்மையை நாடுவோர்க்கே வாய்க்கும்.
Translation: 
Desire's decease as purity men know; 
That, too, from yearning search for truth will grow.
Explanation: 
Purity (of mind) consists in freedom from desire; and that (freedom from desire) is the fruit of the love of truth.