** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 26 July 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 523
அளவளா வில்லாதான் வாழ்க்கை குளவளாக் 
கோடின்றி நீர்நிறைந் தற்று.
 உரை:
உற்றார் உறவினர் எனச் சூழ இருப்போருடன் அன்பு கலந்து மகிழ்ந்து பழகாதவனுடைய வாழ்க்கையானது; கரையில்லாத குளத்தில் நீர் நிறைந்ததைப் போலப் பயனற்றதாகி விடும்.
Translation:
His joy of life who mingles not with kinsmen gathered round, 
Is lake where streams pour in, with no encircling bound.
Explanation:
The wealth of one who does not mingle freely with his relatives, will be like the filling of water in a spacious tank that has no banks.