** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 5 June 2016

DEAR TRADERS............
*Key data releases for June 2016*
*June 7*
IN: RBI’s monetary policy decision will be closely eyed.
AU: Markets await RBA’s monetary policy decision.
EZ: Q1 2016 GDP print (final reading) will provide crucial cues. 
*June 8*
JN: Q1 2016 GDP data print (final reading) will be keenly followed. 
*June 9*
NZ: Markets will keenly eye RNBZ’s monetary policy decision.
CH: May’s inflation reading will provide key triggers. 
*June 10*
IN: Markets await IIP reading for April for cues. 
*June 13*
IN: Inflation print for May will be monitored closely. 
*June 14*
IN: WPI data print for May will be closely tracked.
UK: May inflation print will remain in focus. 
*June 16*
SZ: SNB’s monetary policy decision will remain key.
UK: BoE’s monetary policy will take centre stage.
US: Q1 2016 current account balance and May inflation print will be closely eyed.
EZ: Markets await May inflation print (final reading). 
*June 17*
CA: Headline inflation print for May will be in focus. 
*June 21*
AU: RBA’s policy minutes will be a key trigger. 
*June 23*
JN, US, EZ: June’s preliminary reading for manufacturing PMI are awaited.
*June 27*
US: Services PMI for June (preliminary reading) is awaited. 
*June 28*
US: Q1 2016 GDP data (third reading) will provide crucial cues. 
*June 29*
US: PCE inflation print for May will take centre stage.
GE: Inflation reading for June (preliminary reading) will be closely eyed 
*June 30*
UK: GDP data for Q1 2016 (final print) will provide key triggers.
CA: April GDP reading is awaited.
EZ: Markets will keenly eye inflation print for June and minutes of ECB’s June policy meeting.
IN: Fiscal deficit data for May will remain in focus.
நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
முயற்சிக்கான பலன் அன்றே கிடைக்கவில்லை என வருந்தாதே,
நிச்சயம் ஒரு நாள் கிடைக்கும்,
அவசரப்பட்டு முயற்சியை கை விடாதே..
எந்த ஓரு செயலையும் பிறகு செய்யலாம் என நேரத்தை தள்ளிப்போடாதே,.. நீ தள்ளிப்போடுவது உன் வேலையை அல்ல, உன் "வெற்றி"யை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 832
பேதைமையுள் எல்லாம் பேதைமை காதன்மை 
கையல்ல தன்கட் செயல்.
 உரை:
தன்னால் இயலாத செயல்களை விரும்பி, அவற்றில் தலையிடுவது, என்பது பேதைமைகளில் எல்லாம் மிகப்பெரிய பேதைமையாகும்.
Translation:
'Mid follies chiefest folly is to fix your love 
On deeds which to your station unbefitting prove.
Explanation:
The greatest folly is that which leads one to take delight in doing what is forbidden.