** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Wednesday, 10 September 2014

இன்றைய கம்மாடிடி லாபம் 1700.

பயிற்சிவகுப்புகள்,வர்த்தக பரிந்துரைகள் வேண்டுவோர் அழைக்கவும்.

9842746626,9842799622,9942792444.


நமது  நண்பர்கள்    யாருக்காவது    உதவட்டும்.....

வெற்றியாளர் ஆவதற்கான செயல்திட்டப் படிநிலைகள்:

1. எல்லாவற்றிலும் உள்ள நல்லதையே பாருங்கள்

2. இப்பொழுதே எதையும் செய்து விடுகிற பழக்கத்தைக் கொண்டிருங்கள்

3. நன்றி மனப்பான்மையை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்

4. உண்மையான கல்வியைப் பெறுங்கள்

5. உங்களுக்கென்று ஒரு உயர்ந்த சுயமதிப்பினை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள்

6. தீயப் பழக்கத்திலிருந்து விலகி இருங்கள்

7. அவசியம் செய்ய வேண்டிய காரியங்களை விரும்பக் கற்றுக்கொள்ளுங்கள்

8. நல்ல எண்ணங்களுடன் உங்களது நாளைத் தொடங்குங்கள்
10/9/2014 .....

  இன்றைய பரிந்துரைத்த பங்குகளும் அதன் விலை மாற்றங்களும்.............

BUY    CANARABANK   390     TGT      410  SL  380(MADE HIGH 407.50)
BUY     RECLTD               270   TGT     280  SL 265 (MADE HIGH 272)
BUY    OILCOUNTUB       49    TGT     57.8   SL 46  (MADE HIGH 51.80)
BUY     BAJAJAUTO     2350      TGT    2400   SL   2319(MADE HIGH 2365)
BUY    NUCLEUS        250       TGT      280   SL 240   (MADE HIGH 270)

வர்த்தக பரிந்துரைகள்,பயிற்சிவகுப்புகள் பற்றிய விபரங்களை 

அறிந்துகொள்ள அழைக்கவும்.....

9842746626,9842799622,9942792444.
SEE OUR CALLS............
1. CANARABANK
2.NUCLEUS
3.OILCOUNTUB
10/9/2014  நிப்டி நிலைகள்..

நேற்றைய அமெரிக்க சந்தைகள் சரிவுடன் முடிவடைந்துள்ளது.
அமெரிக்காவின் டொவ்ஜோன்ஷ் 97 புள்ளிகள் சரிந்துள்ளது.17000 
புள்ளிகளை தருவாயில் உள்ளது.ஆசிய சந்தைகளும் 1 சதவீதம் 
இறக்கத்தில் வர்த்தகம் நடந்துவருகிறது.அனைத்து சந்தைகளும் சிவப்பு
வண்ணத்தில் வர்த்தகமாகிறது.
நமது சந்தையும் ஏற்க்குறைய 40 புள்ளிகள் கேப் டவுன் ஆகி 8113
என்னும் புள்ளீயிள் ஓப்பன் ஆகலாம் என எதிர்பார்க்கபடுகிறது.
இன்றைய நிப்டி முக்கிய சப்போர்ட்டாக 8108 என்ற புள்ளி இருக்கும்.
இன்றைய முக்கிய டேடா என பார்த்தோமானால் சீனாவின் நுகர்வோர்
விலை குறியீடும்,அமெரிக்காவின் மொத்த விற்பனை பற்றிய
அறிவிப்புகளும் சந்தையை பாதிக்கவல்லது.

நிப்டி ரெசிடென்ஷ்    8177,8199,8222

நிப்டி சப்போர்ட்         8122,8108,8088

கேப்டவுன் ஆக ஓப்பன் ஆகும் போது நல்ல பங்கினை  குறைவான
விலையில் வாங்குவதற்கு ஒரு வாய்ப்பாக பயன்படுத்தி வாங்கவும்.

வர்த்தக ஆலொசனைகள்,பயிற்சிவகுப்புகள்,ஆமிபுரோக்கர் ரியல் டைம் டேடா வேண்டுவோர் அழைக்கவும்...

9842746626,9842799622,9942792444


 Dow 30                17,013.87        17,111.55  -97.55     -0.57%
 NASDAQ 100      4,061.88           4,110.86      -33.58   -0.82%
 S&P 500             1,988.44            2,001.01      -13.10    -0.65%
 FTSE 100            6,829.00           6,846.18      -5.77      -0.08%
 CAC 40             4,452.37           4,482.91       -22.56     -0.50%
 DAX                   9,710.70             9,769.21     -47.33      -0.49%
 Hang Seng        24,854.00         24,936.00     -336.45   -1.34%