** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 20 February 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 726
வாளொடென் வன்கண்ணர் அல்லார்க்கு நூலொடென் 
நுண்ணவை அஞ்சு பவர்க்கு.
 உரை:
கோழைகளுக்குக் கையில் வாள் இருந்தும் பயனில்லை; அவையில் பேசிட அஞ்சுவோர் பலநூல் கற்றும் பயனில்லை.
Translation:
To those who lack the hero's eye what can the sword avail? 
Or science what, to those before the council keen who quail?.
Explanation:
What have they to do with a sword who are not valiant, or they with learning who are afraid of an intelligent assembly