** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 6 August 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
எந்த ஓரு செயலையும் பிறகு செய்யலாம் என நேரத்தை தள்ளிப்போடாதே,.. நீ தள்ளிப்போடுவது உன் வேலையை அல்ல, உன் "வெற்றி"யை.....
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 894
கூற்றத்தைக் கையால் விளித்தற்றால் ஆற்றுவார்க்கு 
ஆற்றாதார் இன்னா செயல்.
 உரை:
எந்தத் துன்பத்தையும் தாங்கக் கூடிய ஆற்றல் படைத்தவர்களுடன், சிறு துன்பத்தையும் தாங்க முடியாதவர்கள் மோதினால் அவர்களே தங்களின் முடிவுகாலத்தைக் கையசைத்துக் கூப்பிடுகிறார்கள் என்றுதான் பொருள்.
Translation:
When powerless man 'gainst men of power will evil deeds essay, 
Tis beck'ning with the hand for Death to seize them for its prey.
Explanation:
The weak doing evil to the strong is like beckoning Yama to come (and destroy them).