** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Saturday, 28 May 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
உன் மனம்,பார்வை,செயல் மூன்றையுமே
செயலில் காட்டினால் வெற்றி நிச்சயம்...!!!
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 824
முகத்தின் இனிய நகாஅ அகத்தின்னா 
வஞ்சரை அஞ்சப் படும்.
 உரை:
சிரித்துப் பேசி நம்மைச் சீரழிக்க நினைக்கும் வஞ்சகரின் நட்புக்கு அஞ்சி ஒதுங்கிட வேண்டும்.
Translation:
'Tis fitting you should dread dissemblers' guile, 
Whose hearts are bitter while their faces smile.
Explanation:
One should fear the deceitful who smile sweetly with their face but never love with their heart.