** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 1 March 2015

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
குறள் 378: 
துறப்பார்மன் துப்புர வில்லார் உறற்பால 
ஊட்டா கழியு மெனின்.
 உரை: 
நுகர்வதற்குரியது எதுவுமில்லை என்ற உறுதியினால், தம்மை வருத்தக்கூடிய உணர்வுகள் வந்து வருத்தாமல் நீங்கிவிடுமானால் துறவறம் மேற்கொள்வர்.
Translation: 
The destitute with ascetics merit share, 
If fate to visit with predestined ills would spare.
Explanation: 
The destitute will renounce desire (and become ascetics), if (fate) do not make them suffer the hindrances to which they are liable, and they pass away.