** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Tuesday, 30 June 2015

TODAY OUR PROFIT 8888
MY CLIENTS PROFIT 7250
பங்குசந்தையில் வெற்றிபெற எங்களது வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய வர்த்தக பரிந்துரை. .
BUY TATAMOTOR 427.50 TGT 435 SL 421 (MADE HIGH 436.25)
BUY TATAPOWER 73.50 TGT 75 SL 72 (MADE HIGH 74.35 )
BUY IDEA 171 TGT 174 SL 168 ( MADE HIGH 176.75)
BUY SUNPHARMA 855 TGT 865 SL 845 (MADE HIGH 877.30)
BUY ZEEL 365 TGT 375 SL 355 (MADE HIGH 369.40)
BUY NMDC 117.80 TGT 121 SL 116 (MADE HIGH 199.10)
பங்குசந்தை மற்றும் கம்மாடிடியில் வெற்றி பெற அழைக்கவும் .
9842746626,9842799622.
நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 497
அஞ்சாமை அல்லால் துணைவேண்டா எஞ்சாமை 
எண்ணி இடத்தால் செயின்.
 உரை:
ஒரு செயலுக்குரிய வழி முறைகளைக் குறையின்றிச் சிந்தித்துச் செய்யுமிடத்து, அஞ்சாமை ஒன்றைத் தவிர, வேறு துணை தேவையில்லை.
Translation:
Save their own fearless might they need no other aid, 
If in right place they fight, all due provision made.
Explanation:
You will need no other aid than fearlessness, if you thoroughly reflect (on what you are to do), and select (a suitable) place for your operations.