** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Thursday, 14 April 2016

நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.
உன் மனம்,பார்வை,செயல் மூன்றைமே
செயலில் காட்டினால் வெற்றி நிச்சயம்...!!!
http://www.panguvarthagaulagam.blogspot.in/
இன்றைய குறள் 780
புரந்தார்கண் நீர்மல்கச் சாகிற்பின் சாக்காடு 
இரந்துகோள் தக்கது உடைத்து.
உரை:
தன்னைக் காத்த தலைவனுடைய கண்களில் நீர் பெருகுமாறு வீரமரணம் அடைந்தால், அத்தகைய மரணத்தை யாசித்தாவது பெற்றுக் கொள்வதில் பெருமை உண்டு.
Translation:
If monarch's eyes o'erflow with tears for hero slain, 
Who would not beg such boon of glorious death to gain?.
Explanation:
If (heroes) can so die as to fill with tears the eyes of their rulers, such a death deserves to be obtained even by begging.