** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Sunday, 23 July 2017


நண்பர்களுக்கு இனிய காலை வணக்கங்கள்.......
நேரத்தை சரியாகப் பயன்படுத்தியவன் தோற்றதும் இல்லை.வீணாக்கியவன் வென்றதும் இல்லை.....
http://panguvarthagaulagam.blogspot.com/
குறள் 1214

கனவினான் உண்டாகும் காமம் நனவினான் 
நல்காரை நாடித் தரற்கு.
 உரை: 

நேரில் என்னிடம் வந்து அன்பு காட்டாத காதலரைத் தேடிக் கொண்டு வந்து காட்டுகிற கனவால் எனக்குக் காதல் இன்பம் கிடைக்கிறது.
Translation: 
Some pleasure I enjoy when him who loves not me 
In waking hours, the vision searches out and makes me see.
Explanation: 
There is pleasure in my dream, because in it I seek and obtain him who does not visit me in my wakefulness.


No automatic alt text available.