** உடனடியாக அழையுங்கள் ** 9842799622 **9842746626**

Friday, 19 January 2018

TODAY MCX PROFIT 7500.
தொடரும் வெற்றி...வளரும் முதலீடு....
கிருஷ்ணராஜ்.....
விழுப்புரத்திலிருந்து நம்மிடம் பங்கு பரிந்துரைகளை பெற்று வரும் நண்பரின் பாராட்டுக்கள்....
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622
19/1/2018 MCX PERFORMANCE...
SELL LEAD 167.15 TGT 165 SL 168
LEAD BOOK 165.65 ( LOW 165.50 )
167.15 - 165.65 = 1.50 RS PROFIT
1 LOT PROFIT 7500.
http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 170000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842799622 ஏட் செய்யவும்.


TODAY MCX PROFIT 7500.
தொடரும் வெற்றி...வளரும் முதலீடு....
கிருஷ்ணராஜ்.....
விழுப்புரத்திலிருந்து நம்மிடம் பங்கு பரிந்துரைகளை பெற்று வரும் நண்பரின் பாராட்டுக்கள்....
வாட்ஸ் அப் நம்பர் 9842799622
19/1/2018 MCX PERFORMANCE...
SELL LEAD 167.15 TGT 165 SL 168
LEAD BOOK 165.65 ( LOW 165.50 )
167.15 - 165.65 = 1.50 RS PROFIT
1 LOT PROFIT 7500.

http://panguvarthagaulagam.blogspot.in/ ( 170000 பார்வையாளர்கள் )
பங்குசந்தை & பொருள் சந்தை தகவல்களுக்கு அழைக்கவும் 9842746626,9842799622.
வாட்ஷ் அப் நம்பர் 9842799622 ஏட் செய்யவும்.


No automatic alt text available.
Image may contain: 1 person
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

Image may contain: text
No automatic alt text available.

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.

Image may contain: text
No automatic alt text available.
No automatic alt text available.